شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

سرمایه گذار

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) با نماد ثمسکن در فرابورس ایران، یکی از بزرگ ترین هلدینگ های انبوه ساز مسکن ایران است که عمده سهام آن متعلق به بانک مسکنمیباشد و شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( سهامی عام ) با نماد ثرود در فرا بورس ایران، به عنوان یکی از شرکت های تابعه این هلدینگ با نزدیک به ۳ دهه تجربه فعالیت در سنعت ساختمان سرپرستی استان های اصفهان، یزد و چهارمحل و بختیاری در این هلدینگ عهده دار است و متولی ساخت مرکز خرید فیروزه اصفهان می باشد.

www.zayandehrood.maskanco.ir

X